Wśród nocnej ciszy

Poniżej przedstawiam melodię, tekst i podkład polskiej kolędy - "Wśród nocnej ciszy".

Wśród nocnej ciszy - tabulatura na gitarę

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 
  Czem prędzej się wybierajcie, 
  Do Betlejem pośpieszajcie 
  Przywitać Pana. 
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
  Z wszystkimi znaki, danymi sobie. 
  Jako Bogu cześć Mu dali, 
  A witając zawołali 
  Z wielkiej radości, z wielkiej radości
3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
  Cztery tysięce lat wyglądany. 
  Na Ciebie króle, prorocy 
  Czekali, a Tyś tej nocy 
  Nam się objawił.
4. I my czekamy na Ciebie Pana, 
  A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
  Padniemy na twarz przed Tobą, 
  I wierząc, żeś jest pod osłoną 
  Chleba i wina.

Komentarze