Skala C-dur gitara

Skala C-dur jest skalą siedmiostopniową. Przedstawię ją we wszystkich siedmiu pozycjach. Skala ta w każdej pozycji ma inną nazwę, jednak składa się z tych samych dźwięków. Dodam tylko, że można ogrywać te skale w nieco inny sposób, dlatego polecam później przećwiczyć inne niż podane opalcowania.

Skala C-jońska składa się kolejno z dźwięków: C D E F G A H.

Skala D-dorycka:

Skala E-frygijska

Skala F-lidyjska

Skala G-miksolidyjska

Skala A-eolska

Skala H-lokrycka

Komentarze